Internetissä on erinomaiset mahdollisuudet löytää tietoja henkilöistä, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1900. Onnella voit löytää tietoja myös 1900-luvulla syntyneistä. Useimmat alle 100 vuotta vanhat asiakirjat eivät kuitenkaan ole julkisia.

Monet käyttävät ensisijaisina lähteinä sukututkimussivustoja kuten Geneanet, Geni, My Heritage yms. Nämä tiedot ovat yksityishenkilöiden kirjaamia ja voivat sisältää virheitä. Tällaiset tiedot on syytä varmistaa luotettavista lähteistä, ettet joudu väärille jäljille. Samannimiset henkilöt voivat aiheuttaa katastrofin sukupuussasi. Jos henkilö myöhemmin osoittautuu vääräksi katkeaa koko oksa sukupuustasi. Kaikki tiedot, jotka olet vaivalla kerännyt vääräksi osoittautuneen henkilön esivanhemmista ovatkin silloin vääriä. Kannattaa siis varmistaa huolella, että olet löytänyt oikean henkilön, etkä jonkun samannimisen.

Lähteet, joista suuri osa esivanhempiesi tiedoista löytyvät ovat seurakuntien arkistot. Useimmat Suomessa asuneista henkilöistä on jo 1600-luvun loppupuolelta asti kirjattu seurakuntien asiakirjoihin. Asiakirjat ovat melko hyvin säilyneet, mutta joidenkin seurakuntien arkistoja on tuhoutunut tulipalossa tai muista syistä kuten ison vihan aikana.

Seurakuntien väestörekisteriin kuuluvia asiakirjoja kutsutaan historiakirjoiksi. Sellaisia ovat:

  • syntyneiden luettelot
  • vihittyjen luettelot
  • kuolleiden luettelot

Myös sukututkijoille tärkeät rippikirjat luetaan usein historiakirjoiksi.

Usean sukuaan etsivän unelmien täyttymys ja monen vakavasti sukua tutkivan kauhistus on Suomen sukututkimusseuran sivuilla ylläpidettävä vapaaehtoistyönä toteutettu HisKi. Se sisältää maakunnittain ja seurakunnittain tietoja kastetuista, vihityistä, haudatuista, seurakuntiin muuttaneista ja seurakunnista muuttaneista. Hiski antaa mahdollisuuden etsiä henkilöä nimen perusteella.

On hyvä muistaa, että HisKi:ssä ei ole tietoja 1900-luvulla syntyneistä ja useiden seurakuntien tiedot rajoittuvat n. vuotta 1850 vanhempiin tietoihin. Se ei sisällä tietoja kaikista seurakunnista, eikä kaikkia saatavilla olevia tietoja, mutta on hyvä tietolähde, josta kannattaa lähteä liikkkeelle kunhan muistaa että HisKissä voi olla virheitä ja löydetyt tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä.

SSHY:n valikkopalkki. Kirkonkirjat painike merkitty

Alkuperäisiä seurakuntien kirkonkirjoja pääset katsomaan Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen (SSHY) sivuilta. Dokumentit ovat sukututkijoiden talkootyönä mikrofilmeistä ja alkuperäisdokumenteistä kuvaamia.

Syntymä ja asuinpaikka ei aina ole selvillä. Tällöin Hiski voi auttaa alkuunpääsemisessä. Kun seurakunta on selvinnyt, voit SSHY:n kirkonkirjojen alkusivulta valita seurakunnan ja pääset sivulle, josta selviää mitä kirkonkirjoja ja miltä ajanjaksolta kyseisestä seurakunnasta on digitoitu.

SSHY:n hakusivu, haku paikkaunnittain.

Periaatteessa tietojen etsiminen on helppoa, jos etsittävät tiedot on talletettu SSHY:n sivuille. Esimerkiksi syntymätietoja etsiessäsi valitset vain kyseisen ajanjakson, jonka jälkeen useimpien seurakuntien tiedosta voit hakemistosta selata oikean vuoden. Löytäessäsi oikean kirkonkirjan sivun, voi ongelmia tuottaa vanhat käsialat ja vanha ruotsinkieli. Kirkonkirjat kirjoitettiin 1800-luvun loppupuolelle asti yleensä ruotsinkielellä. Vanhoista käsialoista ja vanhasta ruosinkielestä kerron enemmän blogiartikkeleissani.

SSHY:n kaikille vapaa arkisto rajoittuu n. 120 vuotta vanhempiin asiakirjoihin. Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen jäsenille on tarjolla lisämateriaalia 100 – 120 vuotta vanhoista asiakirjoista. Läheskään kaikista seurakunnista ei niitä kuitenkaan ole tarjolla. Kun innostut sukututkimuksesta, kannattaa SSHY:n jäsenyyttä harkita.

Toinen alkuperäisiä asiakirjoja sisältävä paikka on Kansallisarkiston Uuden Astian digitoidut materiaalit. Digitaaliarkistoon tallennetut asiakirjat on digitoitu alkuperäisistä asiakirjoista ja ovat usein parempilaatuisia kuin SSHY:n arkistossa. Sisällöt eivät ole samanlaisia, joten asiakirja jota ei löydy digitaaliarkistosta voi löytyä SSHY:ltä. Uudessa astiassa on kirkonkirjojen lisäksi valtavasti muuta historiallista materiaalia.

Uuden astian hakusivu.

Digitaaliarkiston tietojen etsimisen helpottamiseksi on harrastajien toimesta talkootyönä tehty Digihakemisto. Hanke on Kansallisarkiston ulkopuolinen hanke. Hakemistojen teko on koko ajan käynnissä, jonka vuoksi läheskään kaikista tiedoista ei ole vielä hakemistoja. Koska hakemistojen tekoa ei ole tarkkaan ohjeistettu on hakemistojen sisältö vaihteleva ja voi olla joko alkuperäisellä kielellä tai käännettynä suomeksi. Hakemisto nopeuttaa usein etsittävän sivun löytämistä.

Digihakemiston hakusivu.

Näillä nettipalveluilla pääsee jo hyvin alkuun. Käsittelen näiden palvelujen käyttöä myös blogissani. Kansallisarkiston ja Digihakemiston palveluissa tapahtui maaliskuussa 2022 suuria muutoksia, jonka vuoksi blogiartikkelit eivät vielä esittele uudistettuja sivuja. Blogiartikkelit tullaan kuitenkin päivittämään ajantasalle.

Jos palvelujen käyttö kuitenkin tuottaa ongelmia, käytä hyväksi tarjoamaani ohjausta yllä mainittujen tiedonlähteiden käyttöön. Saat yksitykohtaiset ohjeet juuri sinua kiinnostavan sukulaisen tietojen hakuun. Opastuksen jälkeen jo osaat etsiä kyseiset tiedot mallin mukaan jo itsekin.

Neuvon esimerkiksi seuraavanlaisissa ongelmissa:

  • Kuinka löydän sukulaiseni syntyneiden luettelosta?
  • Ketkä olivat sukulaiseni vanhemmat?
  • Mikä oli sukulaiseni tarkka syntymäaika?
  • Keitä sisaruksia sukulaisellani oli

Neuvonta on henkilökohtaista, eli saat ohjeet juuri etsimäsi henkilön tietojen etsintään. Mallin mukaan voit sen jälkeen soveltaa oppimaasi muiden sukulaistesi tietetojen etsintään.