Lastenkirjat ovat rippikirjoja täydentäviä kirkonkirjoja, joihin kirjattiin perheeseen syntyneet lapset niissä seurakunnissa, joissa lastenkirjat olivat käytössä. Lapsen nimi siirrettiin rippikirjaan siinä vaiheessa, kun hän pääsi ripille. Lastenkirjoja on käytetty eniten itäsuomalaisissa seurakunnissa. Tämä kirjoitus selittää miten lastenkirjoja hyödynnetään sukua selvitettäessä.

Leikkiviä lapsia.
Liina Cantell, 1910 – 1919, Museovirasto.

Lastenkirja sisältää tiedot perheiden lapsista kylittäin, taloittain ja perheittäin. Lastenkirjaan kirjattiin isän nimi ja ammatti, äidin nimi ja ikä sekä lasten nimet ja syntymäajat sekä heidän kristinopin taitojen kehittyminen. Kirjaan merkittiin myös rokotus, lasten mahdollinen kuolema, ja heidän konfirmointi ja siirto rippikirjaan. Lastenkirjoja on seurakunnissa yleisemmin säilynyt 1790-luvulta lähtien. Joistakin Itäsuomen seurakunnista lastenkirjoja on jo 1700-luvun puolesta välistä lähtien. Kaikissa seurakunnissa lastenkirjoja ei ole käytetty, vaan lasten tiedot on kirjattu heti rippikirjaan.

Esimerkkinä lastenkirjoista on Stenvallin perhe, johon kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi, oikealta nimeltään Aleksis Stenvall, syntyi. Aleksis syntyi 10.10.1834 Nurmijärven Palojoen kylässä Erik Johan Stenvallin ja Anna Kristiina Hambergin lapsena.

10. 12 Alexis P: Skräd. Eric Joh. Stenvall, hu Anna Stina Hamberg Handolin Palojoki
T. B. Anders Simonsson Ojackala, hu Anna Sofia Michelsdr
B. Johan Ericksson Heickilä, B.dr. Charlotta Micheldr.

Perhe, johon kuuluivat Erikin ja Annan lisäksi Erikin sisar Charlotta, aikuinen poika Johannes ja kolme räätälin oppipoikaa, löytyvät Nurmijärven vuosien 1830 – 1841 rippikirjasta, Palojoen kylästä otsikon Handtverckare (käsityöläiset) alla sivulta 476:

Eric Stenvallin perhe: sisar, aikuinen poika ja oppipojat Nurmijärven rippikirjassa 1830 – 1841.

Rippikirjasta puuttuvat rippikoulun käymättömät lapset, sillä ne on merkitty Nurmijärven vuosien 1831 – 1842 lastenkirjaan. Nurmijärveltä löytyy lastenkirjoja vuodesta 1779 lähtien.

Stenvallin perheen alaikäiset lapset löytyvät vuosien 1831 – 1842 lastenkirjasta Palojoen kylän kohdalta sivulta 455, joka on SSHY:n arkistossa kuva 266:

Skrädd: Eric Johan Stenvalls B. med Anna St. Hamberg f. 1793.
Räätäli Erik Johan Stenvallin lapset Anna Stina Hambergin s. 1793 kanssa.
Poika Johannes 29/8 1825 xxxxxxxxxxxx x vax. adm. 41
Poika Emmanuel 30/11 1828 y.xxxxxx x:x x vax.
Poika Albert 2/11 1831 xyxxxx:x x x vac. 32
Poika Alexis 10/10 1834 y x x : : : : : : vacc. 35
Tytär Agnes 17/7 1837 vacc. 38

Tämä lastenkirja sisältää sarakkeet:

 • Kylä, talo, vanhempien nimet ja lasten nimet
 • Syntymäpäivä ja vuosi
 • Sisälukutaito
 • ABC-kirja
 • Lutherin katekismus ja selitykset
 • Huomautuksia.

Vanhin poika Johannes on merkittynä sekä lastenkirjassa, että rippikirjassa, koska hänet on päässyt ripille vuonna 1841 (adm. 41 = admitterad 1841) ja hänet on ehditty siirtää rippikirjaan. Emmanuel ja Albert ovat jo melko pitkällä rippikoulussa, mutta Albert on vasta aloittanut rippikoulun eikä Agnes ole vielä aloittanut rippikoulua. Kaikki lapset on rokotettu (vax. tai vacc. = vaccinerad).

Kaikki lapset Johannesta lukuunottamatta on siirretty seuraavaan vuosien 1843 – 1852 lastenkirjaan. Stenvallin perhe löytyy Palojoen kohdalta kuvasta 282 (lastenkirjan sivu 493):

Erik Stenvallin perhe vuosien 1843 – 1852 lastenkirjassa.

Tässä rippikirjassa kristinopin osaamisen seurantaa varten on enemmän sarakkeita ja ripille pääsyn merkintään on oma sarake (Blifvit Admitterad). Emmanuelin konfirmointi on merkitty kuitenkin viimeiseen sarakkeeseen (adm 18 25/6 44 = konfirmoitu 25.6.1844). Albert pääsi ripille vuonna 1847 ja Aleksis vuonna 1851. Aleksilla on lisäksi merkintä till pag 493 i Com. B. (sivulle 493 rippikirjassa). Aleksin sisar Agnes kuolee ennen ripillepääsyä (Död 18 21/5 51 = kuollut 21.5.1851). Kuolleiden luettelosta selviää, että Agnes kuoli kaksitoistavuotiaana tuhkarokkoon (Messling).

Kaikki Erik Stenvallin lapset poistuvat lastenkirjasta seuraavaan lastenkirjaan siirryttäessä ja Erikin vaimo Anna oli jo niin iäkäs, ettei heille syntynyt lapsia enää vuoden 1852:n jälkeen .

Voidaan vielä katsoa vuosien 1820 – 1830 lastenkirjan merkinnät Stenvallin perheestä. Merkintä löytyy Palojoen kohdalta kuvasta 205 (sivu 329):

Räätäli Stenvallin lastenkirjamerkinnät vuosien 1820 – 1830 lastenkirjassa.

Tämän lastenkirja ollessa käytössä vain pojat Johan ja Emanuel olivat syntyneet eikä heillä ollut vielä kristinopin opintoja. Heidät oli rokotettu (vacc.).

Lastenkirjamerkintöjen avulla löydetään kaikki Aleksis Stenvallin sisarukset ja heidän syntymäajat, myös ennen ripille pääsyä kuollut sisar Agnes. Erik Stenvallin ja Anna Hambergin lapset olivat:

 • Johannes s. 29.8.1825
 • Emanuel s. 30.11.1828
 • Albert s. 2.11.1831
 • Aleksis s. 10.10.1834
 • Agnes s. 17.7.1837, k. 21.5.1851.

Lastenkirjasta löydetyt syntymä- ja kuoliajat on aina hyvä tarkistaa vielä syntyneiden luettelosta.

Lastenkirjat täydentävät rippikirjatietoja niiden seurakuntien osalta, joissa ne ovat olleet käytössä. Ennen ripillepääsyä kuolleet lapset löytyvät vain lastenkirjasta samoin heti ripillepääsyn jälkeen avioituneet lapset eivät välttämättä ole ollenkaan merkittynä vanhempiensa kohdalle rippikirjassa.

Seuraavassa kirjoituksessani käsittelen Rikosluetteloita, jotka kertovat seurakuntalaisten tekemistä rikoksista ja rikkeistä.